Retourtje besef

Onze opleider Catrien Arnoudse schreef met Marjo Dorrestijn een boek over Prikkelverwerking met als titel ‘Retourtje besef’ Zoom in op prikkelverwerking en word sterker door coaching met beelden. Het toegankelijke boek geeft praktijkverhalen, overzichten en heldere tips. Het ‘reisdoel’ is bewustwording met als beloning een koffer vol inzichten.

Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en bij Marjo Dorrestijn via www.marjodorrestijn.nl of bij  Catrien Aarnoudse via www.beeldcoachingplus. De prijs van het boek is  € 21,95

Iedere dag komen er miljoenen prikkels op ons af. Ze beïnvloeden ons gedrag. Gezonde hersenen filteren alle prikkels. Bij mensen met aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel werkt het prikkelfilter niet goed. De gevolgen van zo’n verstoorde prikkelbalans kunnen ernstig zijn. Coaching met beelden maakt je meer bewust van de positieve invloed die jij kunt hebben op je omgang met de – vaak van jou afhankelijke – ander met hersenletsel

Waar begrip ontstaat…                                                                

Hersenschade is een zware last die de ander niet alleen kan dragen. Wanneer een beschadigd brein leidt tot gedrag dat je niet begrijpt, wordt het soms moeilijk om te helpen. Je wilt wel, maar hoe? Waar begrip ontstaat, zie je het oordeel verdwijnen, is de ervaring van Catrien en Marjo. Het bespreekbaar maken, begrip kweken en bewustwording creëren – dat alles lukt dankzij beeldopnamen. Zo verplaats je je in de belevingswereld van de ander en onderzoek je de onderliggende oorzaak van zijn of haar gedrag.      

Prikkelfilter werkt niet                                                                         

Geluiden, licht, beweging; specifieke gebieden in je hersenen bepalen welke van de miljoenen prikkels ze doorlaten en welke niet. Je gezonde brein remt ze, filtert ze en geeft ze een plek. Maar wat als een beschadigd brein de prikkels niet juist verwerkt? In Nederland hebben ruim vier miljoen mensen een vorm van hersenletsel. Hun prikkelfilter werkt niet of onvoldoende. Wanneer bij iemand meer prikkels binnenkomen dan zijn brein kan verwerken, kan dat leiden tot onverwerkte emoties als angst of agressie. Naasten en verzorgenden ervaren dat vaak als onverklaarbaar probleemgedrag en vinden het moeilijk hanteerbaar.

Positieve invalshoek

Marjo’s expertise ligt op het gebied van prikkelverwerking. Zij laat de onstuimigheid zien van wat er gebeurt als prikkels niet op de juiste wijze in iemands hersenen worden verwerkt. Catriens aandachtsgebied betreft de kracht van het coachen met beeld. Zij wil laten zien hoe je reageert en hoe er op jou – als ‘de belangrijke ander’ – gereageerd wordt. Vanuit het verkregen inzicht in de manier waarop iemand prikkels verwerkt, volgt de ontdekking: hoe sluit je goed aan in omgang, contact en communicatie, zonder dat je te veel van die ander verwacht.

Geen onwil, maar onmacht

De lezer van ‘Retourtje besef’ leert zien dat het om ‘technische’ stoornissen in de informatieverwerking in de hersenen gaat. Als je snapt wat er gebeurt, dan besef je ook dat het gedrag van die ander niet voortkomt uit onwil, maar uit onmacht.