Opleidersadviesgroep

De opleidersadviesgroep bestaat uit bij de stichting aangesloten opleiders. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Een keer per jaar organiseren bestuur en opleidersadviesgroep een beleid dag om het beleid van de stichting te evalueren en voor het komende jaar vorm te geven.

De opleidersadviesgroep heeft de eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van de methodiek van het coachen met beelden hoog in het vaandel. Ze werkt aan de eigen deskundigheidsbevordering door het organiseren van intervisiebijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten.