catrien_2

Antoinette Nijhoffstraat 2
5122 BV Rijen

Catrien Aarnoudse

Een bijdrage leveren aan kwaliteit van leven, prettig wonen en werken met elkaar zijn belangrijke drijfveren voor mij.

Vanuit systeemdenken laat ik anderen vaste patronen ontdekken en waar nodig doorbreken door anders te gaan kijken, denken en doen. Beeldcoaching is daarbij een krachtig instrument. Mijn enthousiasme voor coachen met beelden en mijn kennis/ervaring als manager, team-en beeldcoach breng ik tijdens trainingen en de opleiding beeldcoaching graag over op de deelnemers. Zo leren zij mensen te ondersteunen bij het verleggen van hun kijkrichting. Klein en bewust kunnen kijken vanuit een ander perspectief, zo oordeelloos mogelijk kunnen zien wat de intenties van alle betrokkenen zijn maakt het mogelijk meer te zien.

Ik werk graag vanuit verbinding met oprechte betrokkenheid, persoonlijke aandacht, respect voor ieders kwaliteiten en ben gericht op mogelijkheden.

Als casemanager ben ik met regelmaat betrokken bij casuïstiek rondom onbegrepen gedrag bij mensen met aangeboren en niet aangeboren hersenletsel. Samen met een collega casemanager heb ik het boek ‘Retourtje Besef’ | Zoom in op prikkelverwerking, word sterker door coaching met beelden | geschreven.