herman

Banjohof 29
2992 NA Barendrecht

Herman van Beek

Sinds het jaar 2000 heb ik inspirerend les gekregen van Frans Faber (opleider Beeldcoaching) in beelden kijken, Lia Voerman (Didaktisch coach) en Emiel van Doorn (opleider via Stibco). Frans maakte mij zeer gedreven èn enthousiast voor de videobegeleiding, en de laatste persoon, Emiel van Doorn maakte mij wegwijs in het gedachtengoed van prof. Dr. Reuven Feuerstein. Van Feuerstein is de slogan: ‘Inspelen op mogelijkheden en niet berusten in grenzen’.
In 2001 ben ik de opleiding VIB gaan volgen bij Fontys opleidingen in Tilburg bij Cecile Verhoeven. In 2003 ben ik afgestudeerd als VIB’er aan de hand van de 12 mediatiekenmerken van Reuven Feuerstein. In 2006 ben ik opleider geworden via Fontys via Carla van den Heijkant. Na 4 studenten opgeleid te hebben, ben ik overgegaan (2007) naar het Opleiders Collectief van Frans Faber, Christine Brons e.a., omdat de Driestar Educatief (samenwerkingsverband met Fontys) een master Videobegeleiding ging opzetten. Bij het Collectief ben ik sinds 2012 zelfstandig opleider en op dit moment heb ik 69 studenten met goed gevolg opgeleid. Bij de nieuwe aanmeldingen zijn studenten die de opleiding Beeldcoaching Jeugd en gezin willen gaan volgen. De verbinding leggen tussen beeldcoaching en de contextuele therapie van Nagy en filosoof Martin Buber vind ik een uitdaging waard!