Zelfkennis is
het begin
van alle
wijsheid
Socrates

Kwaliteitsregister

In het kwaliteitsregister zijn alle geregistreerde beeldcoaches en opleiders opgenomen. Ook vind u hier de beeldcoaches in opleiding, die na het afronden van hun opleiding geregistreerd worden. Zij voldoen aan alle kwaliteitscriteria. We bieden geregistreerde beeldcoaches en opleiders een platform voor het delen van kennis en ervaringen en voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden.

De geregistreerde opleiders leiden nieuwe leden op tot beeldcoaches. Ook vormen ze samen de opleidersadviesgroep. Zij adviseert het bestuur van de stichting Via Beelden Coachen.

Hier vind je de lijst met alle beeldcoaches en opleiders die officieel zijn geregistreerd.