Bestuur

Het bestuur van de Stichting Via Beelden bestaat uit:

  • Lucy van de Schans, voorzitter
  • Maria Hornman, secretaris

We hebben op dit moment een vacature voor de functie van penningmeester.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en wordt geadviseerd door de opleidersadviesgroep.
Het bestuur neemt deel aan de jaarlijkse beleidsdag, samen met de opleidersadviesgroep.