Bestuur

Het bestuur van de Stichting Via Beelden bestaat uit:

  • Lucy van de Schans, voorzitter
  • Maria Hornman, secretaris

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en wordt geadviseerd door de opleidersadviesgroep.
Het bestuur neemt deel aan de jaarlijkse beleidsdag, samen met de opleidersadviesgroep.