Registratie tot erkend beeldcoach en opleider

Als beeldcoach of opleider kun je worden opgenomen in het kwaliteitsregister, wanneer je de opleiding tot beeldcoach of de opleiding tot ‘opleider beeldcoach’ goed hebt afgerond. Als geregistreerde beeldcoach of opleider voldoe je aan het kwaliteitskeurmerk van de Stichting en heb je een gedragscode ondertekent. Als geregistreerde mag het logo van de Stichting gebruiken bij je eigen communicatie. Dit logo is te vinden op het gedeelte voor geregistreerde beeldcoaches en opleiders

Herregistratie

De registratie wordt elke vijf jaar hernieuwd, wanneer zowel beeldcoaches en opleiders aan de eisen voor herregistratie voldoen.

 

Eisen aan herregistratie

Om iedere vijf jaar de registratie als Beeldcoach of als opleider te kunnen verlengen moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  1. De Beeldcoach heeft in de afgelopen vijf jaar tenminste 15 coaching trajecten uitgevoerd.
  2. De opleider heeft in de afgelopen 5 jaar gewerkt als opleider en minimaal 10 mensen opgeleid.
  3. Zowel de beeldcoach als de opleider hebben de afgelopen vijf jaar, twee keer per jaar deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten met collega-beeldcoaches of collega-opleiders
  4. Zowel de beeldcoach als de opleider hebben aantoonbaar geïnvesteerd in de eigen deskundigheidsbevordering door het deelnemen aan Kwaliteitsdagen, georganiseerd door de Stichting Via Beelden Coachen, of door andere voor een beeldcoach relevante bijscholing zoals het deelnemen aan congressen, workshops, masterclasses, training of onderwijs of door het bijhouden van vakliteratuur
  5. Zowel de Beeldcoach als de opleider onderschrijven respectievelijk de gedragscode voor beeldcoach en de gedragscode voor opleiders van de Stichting Via Beelden Coachen en werken aantoonbaar conform deze gedragscode. Opleiders hanteren de eindtermen van het kwaliteitskeurmerk voor registratie na certificering

Beoordeling Herregistratie

De beoordeling of je als beeldcoach in aanmerking komt voor herregistratie, ligt bij je opleider. Mocht je het niet eens zijn bij een negatief besluit, dan heb je de mogelijkheid een ander bij de Stichting aangesloten opleider om een onafhankelijk oordeel te vragen.
De beoordeling voor herregistratie van opleiders ligt bij de Opleidersadviesgroep en het bestuur

Kosten voor registratie

De kosten van registratie bedragen: eenmalig € 40,00 en jaarlijks € 65,00
Voor organisaties met meer dan vijf beeldcoaches geldt een aangepast tarief.