Opleiding tot ‘Beeldcoach’

De opleiding tot beeldcoach is een individueel leertraject. De duur van de opleiding is mede afhankelijk van vooropleiding en coachingservaring. Als kandidaat-beeldcoach kun je kiezen uit een team van opleiders, die bij de Stichting aangesloten zijn. Deze opleiders zijn zelf ervaren beeldcoach, hebben de opleiding tot ‘opleider’ gevolgd en voldoen aan de kwaliteitscriteria voor opleider. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Via Beelden Coachen.

Overweeg je de opleiding tot Beeldcoach te gaan volgen?
Meer informatie over de opleiding kun je inwinnen bij onze opleiders.

Basisdeel en specialisatiedeel

De opleiding tot beeldcoach duurt 1½ tot 2 jaar en bestaat uit een basisgedeelte en een specialisatiedeel. Tijdens de specialisatie richt je je op de sector waarin je werkzaam bent. Bijvoorbeeld Jeugd en Gezin of Zorg en Welzijn. De opleiding omvat 25 tot 30 bijeenkomsten van drie uur, een tussenevaluatie, een beoordeling en de certificering. Aan het einde van de opleiding ontvang je het certificaat Beeldcoach.

Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een intakegesprek met de opleider. Tijdens dit gesprek komen ook de voorwaarden voor het kunnen volgen van deze opleiding aan bod.