Wanneer je kijkt,
zie je nog niet.
Wanneer je ziet
en het raakt je,
dan komt er ruimte voor verandering

Wat is Coachen Via Beelden?

Coachen Via Beelden is een krachtige vorm van coachen van professionals, mantelzorgers en ouders in de sectoren ‘Jeugd en Gezin’ en ‘Zorg en Welzijn’. Dit coachen vindt plaats met behulp van gefilmd beeldmateriaal.

Tijdens een daarop volgende coachingbijeenkomst kijken coach en coachee(s) deze beelden samen terug en bespreken deze. Dit zorgt voor effectieve feedback. Beelden verhullen immers weinig en deze heldere ‘spiegel’ maakt een goede reflectie op het eigen (professionele) handelen en de manier van communiceren mogelijk.

Effectieve communicatie is meer dan woorden alleen. Het afstemmen op de ander via lichaamstaal, stemgebruik, oogcontact en het kunnen 'lezen' van non-verbale communicatie zijn belangrijke leerelementen bij het coachen via beelden. Zo leert een mantelzorger bijvoorbeeld om het gedrag en de reacties van een ouder met dementie beter te begrijpen en er anders op af te stemmen.

Stichting Via Beelden Coachen

Als Stichting Via Beelden Coachen (opgericht 2014) willen we de kwaliteit van het coachen met behulp van beeldmateriaal garanderen en deze methode verder ontwikkelen. We faciliteren de opleidingen en de deskundigheidsbevordering en beheren een kwaliteitsregister waarin beeldcoaches en opleiders, die aan alle kwaliteitscriteria voldoen, worden opgenomen. We bieden geregistreerde beeldcoaches en opleiders een platform voor het delen van kennis en ervaringen en voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden.

We richten ons op beeldcoaching bij gezinnen, mantelzorgers, en professionals in de zorg- of jeugdhulpverlening of in een sociaal wijkteam. Beeldcoaches werken binnen de verpleeghuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, kinderopvang, gehandicaptenzorg of werken als zelfstandig gevestigd beeldcoach.

Het bestuur van de stichting wordt geadviseerd door de opleidersadviesgroep. Hierin zijn alle bij de stichting geregistreerde opleiders betrokken.

Nieuws

Retourtje besef

Onze opleider Catrien Arnoudse schreef met Marjo Dorrestijn een boek over Prikkelverwerking met als titel ‘Retourtje besef’ Zoom in op prikkelverwerking...
Lees meer about Retourtje besef